Viherteksti

Meemi.infosta
>Viherteksti (eng. greentext) on laudoilla keino ilmaista lyhyitä virkkeitä tai kertoa hauskoja tarinoita
>Vihertekstaus toimii samalla periaatteella kuin ranskalaiset viivat
>Voit muun muassa kertoa tarinaa vihertekstaten
>Suurempi kuin -merkkiä käyttämällä voit tuottaa vihertekstiä useimmilla laudoilla
>Vihertekstatessa tulee käyttää mielellään preesensiä, yksikön toista tai kolmatta persoonaa (monikon toista persoonaa enemmän kuin yhdestä henkilöstä puhuttaessa) ja imperatiivia
>tekstin voi aloittaa isolla tai pienellä kirjaimella, mutta yleensä nyymien laiskuudesta johtuen käytetään pientä alkukirjainta
>Vihertekstiä käytetään myös toisten tekstiä lainattaessa tai siihen viitattaessa, sekä esimerkiksi inb4-ilmausta käytettäessä
<Pienempi kuin -merkillä aloitettu teksti on vihreän sijaan sinistä
<Sinitekstiä voi käyttää esimerkiksi sivuhuomautuksiin ja toisen henkilön sitaatteihin vihertekstitarinan sisällä

Katso myös