Apu apustaja

Meemi.infosta
Apu apustaja (tunnetaan myös nimellä "Vammapepe")
Varoitus: Tämä meemi saattaa olla PAKOTETTU

On siis erittäin suositeltavaa, että käännyt 360 astetta pois!

”mittä oimkekin selisttät ei apu sanmako o peeppe”

-Apu apustaja nyymin luultua tätä Pepeksi


Apu apustaja on äärimmäisen pakotettu mspaint-taiteeseen perustuva meemi Ylilaudalla.

Erilaisia Apu apustaja -luomuksia varten on tehty useita lankoja, ja yksi on jopa päätynyt eeppiseen.

Alkuvuodesta 2017 oli Ylilaudan Satunnaisessa animenvastaisuus kärjistynyt niin, että animen postaaminen oli monta viikkoa kokonaan kielletty. Monet animenvihaajat olivat alkaneet pitää apustaja-meemiä jonkinlaisena animen vastakohtana, joten animeaiheiset apustajat saivat aikaan huomattavaa perskipua animenvihaajien keskuudessa ja olivat hyvä tapa postata animea Satunnaiseen postauskiellosta huolimatta.

Viimeistään vuonna 2020 oli apustaja jo levinnyt yleisesti ei-suomalaisille suurille laudoille, mm. 4chaniin, jossa vuonna 2021 se alkoi jo syrjäyttää laudan alkuperäistä Pepe-meemistöä. Kansainvälisessä meemikulttuurissa apustajaa kutsutaan usein nimellä "Apu", mutta lyhentämätöntäkin nimeä käytetään yllättävän paljon. Apustustarinoissa tyypillinen sana "kamerus" käännetään usein englannin sanaksi "fren". Kansainvälisessä lautakulttuurissa Apustaja liitetään usein myös yhteen eräänlaisen burgerityttö-hahmon ("Ashbie") kanssa, mutta tämä meemi on jäänyt vieraaksi suomalaiselle lautakulttuurille.

Alkuperä

Vuonna 2013 eräs nyymi koki tarpeelliseksi dokumentoida laudalle mitä ruoka-avustuksia hän sai. Langat avattiin usein jonkin ponin kuvalla ja tekstillä, joka oli muotoa "Ruoka-avustus tänään: (ruoan ja lisukkeiden nimet)".

Pian alkuperäisten ruoka-avustus lankojen alkamisen jälkeen nyymit kokivat tarpeelliseksi tehdä niistä parodialankoja, joissa vitsailtiin siitä, kuinka sosiaalisesti kyvyttömät ihmiset vastaanottivat ruoka-avustuksia. Nämä langat alkoivat aina huonosti piirretyllä kuvalla jostain animehahmosta sekä CAPS-LOCK POHJASSA KIRJOITETULLA TEKSTILLÄ jossa kerrottiin päivän ruoka-avustuksista, tai muista AP:n keksityistä toilailuista (näihin sisältyi usein ruoka-avustajan pureminen tai waifun lukitseminen kellarikomeroon).

Apu apustaja-pakotus sai alkunsa siitä kun kolmas nyymijoukko keksi alkaa tehtailemaan omia ruoka-avustus lankoja. Nämä langat alkoivat usein tekstillä, joka oli kirjoitettu ns. "spurdokieltä" muistuttavalla, mutta enemmän kehitysvammaisen puhetta muistuttavalla tyylillä. Kuvina langoissa oli usein kerrossängystä roikkuva pepe josta pian kehitettin uusi versio, joka tunnetaan nykyään nimellä Apu apustaja. Tämä pakotus kasvoi laudalla yleisesti tunnetuksi meemiksi viimeistään loppuvuonna 2016.

Tarkkaan ottaen kuvissa esiintyvä sammakkohahmo on apustettava, jota apu apustaja käy apustamassa; meemin syvällisyys kuitenkin paljastuu, kun ymmärtää, että apustaja itse on myöskin kehitysvammainen sammakko. Näin ollen apustajien yhteiskunnassa kaikki sammakot ovat kehitysvammaisia ja apustavat toisiaan.

Apustuskieli

Apustuskieltä ei spurdogielen tapaan voi määritellä muutaman yksinkertaisen säännön avulla; sen sijaan apustuskielessä korostuu kirjoittajan luovuus ja apustajien maailmaan eläytymisen taito. Yleisesti ottaen apustuskieli rikkoo suomen kielen kielioppia; kielen rakenteiden tarkoituksia ymmärretään väärin, sanojen muodot hahmotetaan oudoilla tavoilla ja sanojen merkitykset vaihtelevat.

Yleisiä maneereja ovat mm. n-kirjaimen lisääminen sanan toisen tavun loppuun, esim. "järkynttävää" tai "kauhinstunttavaa" (n-kirjaimia voi lisätä pitkiin sanoihin useammankin) sekä suomen kielen "-llista" -päätteen tulkitseminen sanoiksi "loista" ja "lista", esim. "harmin loista" tai "ilon lista" ("-llista" tulkitaan myös usein päätteeksi "-ista"). Sanan tai sen osan tulkitseminen toisen sanaluokan sanaksi on yleinen tehokeino; tämä lienee sukua runouden tehokeinolle, jossa riimeihin etsitään sanoja eri sanaluokista. Näin ollen ei ole yllättävää, että pitkien apustajalankojen parhaat apustuskieliset aforismit tuovat usein mieleen taitavan runouden (memeologit huomio: apustajalangoista modernin runouden ilmentymänä ei liene vielä tehty väitöskirjoja).

Katso myös: Eggcorn (englanniksi), eräs lingvistisistä ilmiöistä apustuskielen takana.

Kuvia

Videoita

Katso myös