Implikointi

Meemi.infosta

>implikoi olevansa oikeassa

-Anonyymi

Implikoinnilla tarkoitetaan lautakulttuurissa vihertekstillä kirjoitettua tekstiä jossa anonyymi x tuo ilmi anonyymin y lähettämän viestin mahdolliset piilomerkitykset ja vihjaukset, ts. implikaatiot. Implikointi on hyvin yleinen tapa käydä keskustelua niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin kuvafoorumeilla. Implikointiin liittyykin vahvasti runsas reaktiokuvien käyttö, jonka tarkoituksena on painottaa viestin sanomaa entisestään. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy implikointia, etenkin assburgerit pitävät sitä "halveksuttavana" ja ns. helppona keinona selvitä voittajana kuumassa internet-väittelyssä. Tähän on yleensä vastattu yksinkertaisesti >implikoimalla lisää. Vanhahomot sen sijaan ymmärtävät, että implikointi on kiinteä osa lautakulttuuria ja siitä valittaminen on asioiden ottamista liian vakavasti.

Kuvia