Meemi

Meemi.infosta
Erään meemin kehityshistoriaa

Meemi yleensä on yleisessä merkityksessä Richard Dawkinsin kehittämä käsite, joka tarkoittaa sitä elementtiä inhimillisessä kulttuurissa, jota biologian puolella vastaa geeni. Meemit säilyvät, siirtyvät, mutatoituvat ja tukahduttavat toisia meemejä, mikä muodostaa inhimillisen kulttuurin. Toisin kuin geenejä, joita siirretään eteenpäin lisääntymällä, meemejä siirrellään ihmiseltä toiselle niitä kovaan ääneen koulun käytävillä huutelemalla; siksi meemit muistuttavat luonteeltaan myös viruksia.

Tällaista meemien kehittymistä kutsutaan kulttuurievoluutioksi; ilmiö on analoginen biologisen evoluution kanssa sillä erotuksella, että siinä missä biologinen evoluutio on luonteeltaan darwinistista, on kulttuurievoluutio luonteeltaan lamarckistista. Toisin sanoen hankitut ominaisuudet periytyvät kulttuurievoluutiossa, toisin kuin biologisessa evoluutiossa (epigenetiikka poislukien).

Internetin kuvalaudoilla meemi tarkoittaa tyypillisesti toistoelementtiä, esimerkiksi kuvaa tai tekstipätkää. Termi voi tarkoittaa myös esimerkiksi laajalle levinnyttä reaktiomakroa, kuten "Mee nyt vittuun".

Muuta

Uus- ja normaalihomot käyttävät usein meemeistä englanninkielistä nimitystä meme. Ero suomen- ja englanninkielisten termien käytössä toimii näin jonkinasteisena šibboletina, jolla laudalla käytettävän normaalin kielenkäytön omaksuneet ja uudet tulokkaat voidaan erottaa toisistaan.

Finnchanissa meemi suodattui pitkään syöväksi, joten myös tätä termiä saattaa kuulla (erittäin vanhojen) käyttäjien suusta silloin, kun he puhuvat eebbisestä meemusta.

Linkit