Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä

Meemi.infosta
Kopiopastan yhteydessä yleensä käytetty kuva

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä on vuoden 2018 loppupuolella esiin noussut kopiopasta. Alunperin sitä käytettiin musiikkiaiheisissa paskamyrskyissä, mutta hiljalleen nyymit huomasivat pastan käyttökelpoisuuden muissakin yhteyksissä. Jos nyymillä sattuu esim. päämäärättömän opiskelunsa vuoksi olemaan autistista nippelitietoa jostain asiasta, voi hän helposti ilmaista tietämystään tämän meemin avulla ja siten pönkittää mahdollisesti jo luhistumaisillaan olevaa itsetuntoaan. Koska nyymien itsetunto on mitä on, voi tämä kopiopasta tulevaisuudessa jopa haastaa Lihava, autistinen juoppo -pastan suosion.

Alkuperäinen kopiopasta

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä.

Onko kenelläkään tähän lankaan kirjoittaneista todellista musiikkitieteellistä koulutusta? Aivan. Ei ole.

Ilman sitä suurin osa musiikin ilmiöistä jää teiltä huomaamatta, puhumattakaan siitä, että pystyisitte niitä analysoimaan.
>Huomasitko, miten d toimi tuossa raamisävelenä?
>Tunnistitko tuossa selvän salzerilaisen prolongaatiomuodon?
>Aukeaisiko tämä sävelteos paremmin jos sen temaattista materiaalia tarkasteltaisiin sen tonaalista liikettä artikuloivana tekijänä?

Niin. Ilman asianmukaista koulutusta musiikkia ja sen säveltäjiä sekä esittäjiä arvottava ihminen rinnastuu syöttötuolissa istuvaan vauvaan, jonka suuhun huoltaja työntää ruokaa. "Nam, maistuu hyvältä koska maistuu hyvältä." "Yäk, maistuu pahalta koska en pidä tästä."

Kuvittele tilanne, jossa nämä vauvat kiistelevät siitä, mikä purkkiruoka on yliarvostettua. Tai no, ei tarvitse kuvitella. Näet sen tässä langassa.

Muunnelmia

Military avionics

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä.

Onko kenelläkään tähän lankaan kirjoittaneista todellista military avionics - koulutusta? Aivan. Ei ole.

Ilman sitä suurin osa ilmasodankäynnin ilmiöistä jää teiltä huomaamatta, puhumattakaan siitä, että pystyisitte niitä analysoimaan.
>Huomasitko, miten canard-siiven sekundaarinen vortex sijoittuu kohtauskulman sinifunktion ennustamana?
>Ehkäpä gallardin standardimalli jalkaväkeä tukevan rynnäkkökoneen kustannus-hyötysuhteesta ei sovikaan kuvaamaan tilannetta, jossa vastustajan reaktanssipotentiaali fluktuoi?
>Voisivatko supersoonisen lennon bifurkaatiopisteet olla paremmin predikoitavissa, jos F = (m dot * V)e + bpr * (m dot)c * Vf - (m dot * V)0?

Niin. Ilman asianmukaista koulutusta sotilaskoneita ja niiden valmistajia arvottava ihminen rinnastuu syöttötuolissa istuvaan vauvaan, jonka suuhun huoltaja työntää ruokaa. "Nam, maistuu hyvältä koska maistuu hyvältä." "Yäk, maistuu pahalta koska en pidä tästä."

Kuvittele tilanne, jossa nämä vauvat kiistelevät siitä, mikä purkkiruoka Suomeen pitäisi hankkia. Tai no, ei tarvitse kuvitella. Näet sen tässä langassa.

Elokuvatiede

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä.

Onko kenelläkään tähän lankaan kirjoittaneista todellista elokuvatieteellistä koulutusta? Aivan. Ei ole.

Ilman sitä suurin osa elokuvan ilmiöistä jää teiltä huomaamatta, puhumattakaan siitä, että pystyisitte niitä analysoimaan.
>Huomasitko, miten tuohon kohtaukseen oli rakennettu puhdasoppinen hallilaisten proxemiksen luokkien seuraanto?
>Ehkäpä Manderlayssa historiaan projisoidut moraaliset fantasiat ilmentävät historian aatteellisia muotoja brechtiläisittäin pelkistetyissä paraabeleissä.
>Aukeaisiko tämä elokuvateos paremmin jos sen analyysissa lähdettäisiin siitä, että sen minimaaliset yksiköt ovat todellisuuden reprodusoidut objektit?

Niin. Ilman asianmukaista koulutusta elokuvia ja niiden tekijöitä arvottava ihminen rinnastuu syöttötuolissa istuvaan vauvaan, jonka suuhun huoltaja työntää ruokaa. "Nam, maistuu hyvältä koska maistuu hyvältä." "Yäk, maistuu pahalta koska en pidä tästä."

Kuvittele tilanne, jossa nämä vauvat kiistelevät siitä, mikä purkkiruoka on yliarvostettua. Tai no, ei tarvitse kuvitella. Näet sen tässä langassa.

Kognitiivinen psykologia ja testiteoria

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä.

Onko kenelläkään tähän lankaan kirjoittaneista todellista kognitiivisen psykologian ja testiteorian koulutusta? Aivan. Ei ole.

Ilman sitä suurin osa älykkyyden ilmiöistä jää teiltä huomaamatta, puhumattakaan siitä, että pystyisitte niitä analysoimaan.
>Huomasitko, miten tuo Guttmanasteikollinen testisuoritusdata tukee Pitts-McCulloughin paralleeliverkkoteoreemaa?
>Ehkäpä transitiivista järkeilyä pitäisi tarkastella pseudometrinä ja kontekstianalogian sijasta rakenneanalogiana?
>Olisiko älykkyysosamäärän varianssi paremmin ennustettavissa muuntamalla Cattellin E-H -piirrelause muotoon s^2T = (s^2H + s^2E) * 2rHE?

Niin. Ilman asianmukaista koulutusta älykkyystutkimusta ja sen tekijöitä arvottava ihminen rinnastuu syöttötuolissa istuvaan vauvaan, jonka suuhun huoltaja työntää ruokaa. "Nam, maistuu hyvältä koska maistuu hyvältä." "Yäk, maistuu pahalta koska en pidä tästä."

Kuvittele tilanne, jossa nämä vauvat kiistelevät siitä, mihin purkkiruokafirmaan uskoa tai mikä on todellista purkkiruokaa. Tai no, ei tarvitse kuvitella. Näet sen tässä langassa.

Climate science

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä.

Onko kenelläkään tähän lankaan kirjoittaneista todellista climate science -koulutusta? Aivan. Ei ole.

Ilman sitä suurin osa ilmaston ja sen muutoksen ilmiöistä jää teiltä huomaamatta, puhumattakaan siitä, että pystyisitte niitä analysoimaan.
>Voitko selittää, miksi von Neumann –stabiliteettianalyysi ei tuossa antanutkaan amplifikaatiofaktoria?
>Huomasitko, miten Hastenrathin, Talleyn ja Shiungin estimaatit konvergoivat tuossa meridionaalisen transportaation mallissa?
>Olisivatko numeeriset ilmakehä- tai valtamerisimulaatiot ennustusvoimaisempia, jos simulaation aika-askelta ei rajoittaisikaan Courant-Friedrichs-Levy –kriteeri, vaan jokin vähemmän robusti ehto?

Niin. Ilman asianmukaista koulutusta ilmastotutkimusta ja sen tekijöitä arvottava ihminen rinnastuu syöttötuolissa istuvaan vauvaan, jonka suuhun huoltaja työntää ruokaa. "Nam, maistuu hyvältä koska maistuu hyvältä." "Yäk, maistuu pahalta koska en pidä tästä."

Kuvittele tilanne, jossa nämä vauvat kiistelevät siitä, miten purkkiruoka lämpenee, ja mikä sen aiheuttaa. Tai no, ei tarvitse kuvitella. Näet sen tässä langassa.

Tieteenfilosofia ja -teoria

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä.

Onko kenelläkään tähän lankaan kirjoittaneista todellista tieteenfilosofian ja -teorian koulutusta? Aivan. Ei ole.

Ilman sitä suurin osa tieteellisen tutkimuksen ja sen harjoittaman teorianmuodostuksen ilmiöistä jää teiltä huomaamatta, puhumattakaan siitä, että pystyisitte niitä analysoimaan.
>Onnistuuko malliteoreettinen ajattelutapa tieteellisistä teorioista todella kiertämään kysymykset kielellisten entiteettien ja maailman suhteesta?
>Huomasitko, miten virtapiiri voidaan semanttisen näkemyksen mukaan ymmärtää klassisen fysiikan toteuttavaksi malliksi?
>Olisivatko metritettyyn käsitteenmuodostukseen päätyneet teoriat joka tapauksessa informaatiosisällöltään ylivertaisia komparatiivista tasoa hyödyntäviin verrattuina, jos abstrahointia ja idealisointia teorianmuodostusprosessissa ei samaisteta?

Niin. Ilman asianmukaista koulutusta teorioista ja teorianmuodostuksesta puhuva ihminen rinnastuu syöttötuolissa istuvaan vauvaan, jonka suuhun huoltaja työntää ruokaa. "Nam, maistuu hyvältä koska maistuu hyvältä." "Yäk, maistuu pahalta koska en pidä tästä."

Kuvittele tilanne, jossa nämä vauvat kiistelevät siitä, mitä purkkiruoka on, ja miten sitä pitäisi muodostaa. Tai no, ei tarvitse kuvitella. Näet sen tässä langassa.

Uni ja valvominen

Sellaisia asiantuntijoita koko lanka täynnä.

Onko kenelläkään tähän lankaan kirjoittaneista todellista unilääketieteen tai sirkadiaanisten rytmien koulutusta? Aivan. Ei ole.

Ilman sitä suurin osa unideprivaation ilmiöistä jää teiltä huomaamatta, puhumattakaan siitä, että pystyisitte niitä analysoimaan.
>Huomasitko, miten EEG-amplitudi selvästi laski alfarytmiin sopien?
>Tunnistitko tuossa NPAS:n korvaavan CLOCK:n heterodimeerissä BMAL1:n kanssa?
>Aukeaisiko kofeiinin pitkäkestoinen vaikutus paremmin jos adenosinergisessä järjestelmässä tarkasteltaisiin sen A1/A2A/A2B-reseptoreiden antagonisoinnin sijasta reseptori-välittäjäainetasapainon muutoksia kahvinjuonnin ja valvomisen allostaattisena funktiona?

Niin. Ilman asianmukaista koulutusta unideprivaatiota ja sen seuraksia arvottava ihminen rinnastuu syöttötuolissa istuvaan vauvaan, jonka suuhun huoltaja työntää ruokaa. "Nam, maistuu hyvältä koska maistuu hyvältä." "Yäk, maistuu pahalta koska en pidä tästä."

Kuvittele tilanne, jossa nämä vauvat kiistelevät siitä, mikä purkkiruoka on yliarvostettua. Tai no, ei tarvitse kuvitella. Näet sen tässä langassa.