Uusi mene on syntynyt

Meemi.infosta
Uusi mene on syntynyt

Uusi mene on syntynyt oli lanka joka kesti monen monta päivää. Siinä oli paintilla(?) piirretty kuva jostain ukkelista ja teksti "uusi mene on syntynyt", joka on mitä ilmeisimmin väärin kirjoitettu versio lauseesta "Uusi meme on syntynyt". Lanka pysyi pystyssä lähes 2 viikkoa piilobumppaamisen avulla, ja langan elinaikana postattiinkin lähes 200 000 viestiä Ylilaudan /b/:hen.

Kesäkuun alussa Ylilaudalla sana "mene" filtteröitiin hetkeksi "mennä-verbin yksikön toisen persoonan imperatiivimuodoksi". Uusi mene oli aikoinaan yksi Ylilaudan pakotetuimmista meemuista. Nykyään meemi on jo kulahtanut. Kyseessä on lähinnä Paintilla töherrelty kuva epämääräisen näköisestä, kömpelöstä oliosta. Tätä kuvaa yritetään mystifioida ja muuttaa jotenkin "oikean meemin" kaltaiseksi allaolevilla analyyseillä, mutta silti kyseessä on pakotettu meemi.

Uuden menen syntyminen on innoittanut useita jonneja pakottamaan omia menejään (usein "uusi X on syntynyt"), vaikka uuden menen mahti perustuu sen uutuuteen, joten nämä pakotukset ovat jääneet erittäin vaisuiksi.

Lisätietoja

Jonkun nyymin analyysi uudesta menestä:

Uusi mene on paras meemi. Sen nerokkuus perustuu sen tulkintamahdollisuuksien moniaksenttisuuteen. Samalla se on tutkielma siitä, mikä voi olla meemi. Se kyseenalaistaa konventionaaliset meemin määritelmät ja sen ahtaan viitekehyksen, jossa "oikeiden" meemien ajatellaan syntyvän.

Uusi mene mukailee parodisesti jonnejen pakottamia teknisesti alkeellisia meemejä. Se tekee meemin elinkelvottomuudesta kuitenkin täydellistä ja kokonaisvaltaista.

Tämä avaa toisen tulkintakannan Uuteen meneen. Koska kokeneemmat käyttäjät ovat hyvin tarkkoja siitä, millaisia aineksia oikeaoppisen meemin pitää sisältää ja miten se tulee ottaa kuvafoorumeilla käyttöön. Koska Uusi mene on täydellisen vastakohtainen näille kriteereille, sen pakottaminen aiheuttaa voimakkaita vastareaktioita. Tämä tulkintapa on tullut hyvin voimakkaasti esille ulkomaalaisilla kuvafoorumeilla, joiden käyttäjät ovat olleet erittäin hämmentyneitä Uuden menen suosiosta. Yleisin vasta-argumentti Uutta meneä vastaan on se, ettei yksi kehno ja banaali piirroskuva voi olla meemi. Uusi mene tekee siis nerokkaalla tavalla näkyväksi ne julkilausumattomat kriteerit, joita meemeiltä odotetaan. Sen yhteyteen usein liitetty lausahdus "Uusi mene on syntynyt" luo taas mielikuvia siitä, että meemejä voisi tietoisesti luoda. Vaikka suurin osa meemeistä on syntynyt tietoisen pakottamisen ja toiston kautta, sitä ei mielellään haluta myöntää. Meemit halutaan nähdä ilman hierarkiaa toimivan organismin tuotteena. Yhden henkilön nimeäminen meemin luojaksi romuttaisi tämän vaalitun mielikuvan. Tästä syystä toteamus Uuden menen syntymästä tuo räikeästi esillä yhteisiä uskomuksia, joita kuvafoorumeilla toimivat yhteisöt haluvat kollektiivisesti ylläpitää hiljaisena tietona. Tämä hiljainen tieto sitten erottaa aktiiviset ja kokeneet käyttäjät uusista tulokkaista.

Uusi mene on suosittu, sillä se tarjoaa lukuisia tulkintamahdollisuuksia ja tarttumapintaa monelle erilaiselle kokemukselle. Alakouluikäiset ajattelevat sen olevan yksi huvittava piirrosmeemi muiden joukossa. Kokeneet käyttäjät ymmärtävät sen parodiaksi meemeihin liitetyistä kriteereistä. Kuvafoorumit hyvin tosissaan ottavat käyttäjät puolestaan pääsevät Uutta meneä arvostelemalla osoittamaan käytännössä tietonsa yhteisön hyväksymistä toimintamalleista, joita Uusi mene rikkoo. Näin voivat kokea kuvitteellisen nousun yhteisön hierarkiassa.

Jonkun toisen nyymin "kuva-analyysi" uudesta menestä

UUSI MENE ON SYNTYNYT: Kuva-analyysi

"Mene mene, tekel ufarsin" (aram.). Nämä sanat löytyvät raamatusta (Daniel 5:25-28), alunperin ne tarkoittivat että kuningas Belshazzarin teot oli punnittu, havaittu huonoiksi ja vajavaisiksi, ja hänen kuningaskuntansa oli päätetty jakaa. Merkittävää kirjoituksessa on se, että se oli Jumalan tuomio, ja kirjoitus löytyi seinältä. Samaan tapaan tämä kryptinen kuva ja lausahdus alkoi löytyä suomalaisten chan-foorumien seiniltä. Mitä se tarkoittaa? Kuvaa seuraa teksti "uusi mene on syntynyt". Uusi tuomioko? Tässä tekstissä emme kuitenkaan lähde pohtimaan kuvan kumppanina kulkevan tekstin mahdollisia merkityksiä, vaan keskitymme itse kuvaan ja sen tulkintaan.

Oheisessa esimerkkikuvassa on kolme erillistä kohtaa jotka käydään yksitellen läpi: 1) Uuden menen ulkomuodon alkujuuri ja inspiraatio 2) Uuden menen tulkinta Jungilaisena arkkityyppisenä viisaana velho/tietäjähahmona 3) Uusi mene pidemmälle vietynä viisauden ja ikuisuuden symbolina

1) Uuden menen ulkomuodon alkujuuri ja inspiraatio Uusi mene muistuttaa pintapuolisesti jonkinlaista munkkia tai pyhiinvaeltajaa. Vaatetus muistuttaa kaapua (kuvassa esimerkkeinä dominikaanimunkkien veljeskunnan kaapuja). Hahmolla vaikuttaa olevan huppu, sekä kävelysauva. Nämä ovat hyvin yleisiä lisäpiirteitä viisailla miehillä eri kulttuureissa. Viisaus implikoi vanhuutta ja kokemusta, ja kävelysauva on vanhuuden ulkopuolinen merkki. Menessä on myös joitakin ominaisuuksia jotka saattavat olla peräisin saman arkkityypin karikatryyreiltä kuten Munkki Tuckilta Sherwoodin metsän tarinoista. Jokatapauksessa on selvää että hahmo on liikkeessä - mutta hivenen kummallisesti hahmo kulkee vasemmalle, eikä oikealle (mikä on tavallisempi tapa länsimaisessa kultuurissa esittää eteenpäinsuuntautuvaa liikettä). Onko hahmo matkalla menneeseen, introspektion keinoin? Hahmossa voidaan nähdä samankaltaisuutta myös Joulupukin tavallisen esitystavan kanssa, mutta Sinterklaas onkin oikeastaan vain jatke tälle vanhemmalle vanhan viisaan miehen arkkityypille, josta lisää seuraavassa kappaleessa.

2) Uuden menen tulkinta Jungilaisena arkkityyppisenä viisaana velho/tietäjähahmona Carl Jung esitti vanhan viisaan miehen (myös Senex, Sofos, Sage) olevan yksi ihmiskommunikaation yhteisistä arkkityypeistä. Se on siis hahmo joka ymmärretään kulttuurirajojen yli. Tämä tietäjähahmo edustaa filosofiaa, hyvää päättelykykyä, ja viisasta päätöksentekokykyä. Nämä ominaisuudet eivät ole kuvalaudoilla yleisiä, joten voimme spekuloida antaako hahmon humoristinen ja huolimattomasti toteutettu ulkoasu olettaa että tekijä on tarkoittanut hahmon parodiaksi? Toisaalta emme koskaan myös voi saada hahmon tekijästä lopullista varmuutta lautojen anonymiteetin takia: tästä syystä arvoitus on lopullinen (ks. seuraava kappale #3 hahmon ikuisesta luonteesta). Hahmossa voi kuitenkin nähdä tämän arkkityypin piirteitä; samaa hahmotyyppiä nähdään usein kirjallisuudessa ja alokuvissa (viimeaikoina esim. Gandalfin hahmo Taru Sormusten Herrasta kirjassa ja elokuvissa). Myös perinteinen taikuri edustaa samaa arkkityyppiä.

3) Uusi mene pidemmälle vietynä viisauden ja ikuisuuden symbolina Voidaanko hahmoa siis ajatella eräänlaisena ylilaudan tuomitsijana, harkitsevana filosofina joka ymmärtäen katsoo minkä käyttätarkoituksen hän saa, ja viisaasti hyväksyy osansa? Mystikko Aleister Crowley näki arkkityyppisen velhon tämänkaltaisena hahmona. Velhoihin liitetään monesti hyväksyvä viisaus ja ennaltanäkökyky - eräänlainen ikkuna ikuisuuteen. Tätä symboloi monesti (esimerkissä Tarot -pakan kuva taikurista) matemaattinen symboli äärettömyydelle (korostettu kuvassa). Tämän symbolin voi löytää helposti myös uudesta menestä.

Loppupäätelmänä voidaan todeta että uusi mene on eräänlainen arkkityyppinen, Jungilainen ylimeemi: se on ikuinen ja oli olemassa jo ennenkuin se piirrettiin. Vasta nyt se sai tarvitsemansa käyttötarkoituksen laudoilla.

Uusi Mene -creepypasta

Hey guys, I have a story to tell. You probably won't believe me, and frankly, I'm done trying to convince people.

It was about three weeks ago. I was on Google looking for some funny sites to look at, I found my way to an imageboard. Everyone on the board spoke in extremely cryptic nonsense, They said things like, "Uliuliuliuli assburger. Mee takasin sinne Northpoleen. Uusi Mene on syntynyt"

That was one phrase that was used repeatedly. "Uusi mene on syntynyt" At first, I thought it was spam, but its use was way too frequent and erratic to be spam. There would be typos, and the words didn't appear to be random.

I decided, "fuck it", I'll see what's going on with this site. I posted in what appeared to be a "satunnainen", much like /b/ (there was no discernable theme amongst the images and posts). I said hello, I'm new, and was looking to start a funny thread. Asked them to post their funniest pictures.

That was the first time it started. I remember the first reply very clearly. It said, "Good to see. U join the HELP! HELP!" From there it got strange. I was told to ignore "the jonnes." I assumed this was some sort of in-joke. From there, they began to speak like crazy people. Posting seemingly random numbers and letters, characters from many languages (a few seemed Russian and Middle-Eastern, as well as possibly Chinese and Korean characters).

I had no idea what was going on.

Then I saw the phrase again. "Uusi Mene on syntynyt."

Following that, my power cut off. Complete black out. Freaked me out. I checked the fuses and the switches had just flipped. Flicking them back up, the power went back on. When I returned to my PC, there was an image on the screen of a badly drawn old man. He was Caucasian, older than 60.

I sat down, creeped out, but feeling curious. The man smiled and appeared to speak, but I couldn't hear anything. My speakers were on, so I turned up the volume. I could only just barely hear what he was saying, it was a hushed whisper. I turned the volume up full, and it was still only a faint whisper. His lips moved slowly.

I pushed my head closer to try and figure out what he said. Then he shouted loudly, a booming and terrifying voice screaming at me like a demonic god. The image had changed, the man was smiling and holding some kind of staff.

The power cut out again.

Again it was the fuses. When I got my power back, everything was normal. My PC booted up normally, and nothing creepy happened.

Then I started receiving the e-mails. They were extremely cryptic and filled with random numbers, much like the imageboard posts. I got an e-mail that was in regular English, too. It said this, "Do you have assburgers or what?" I didn't know what it meant.

I got up to get a drink and froze in fear. From my ceiling hung a man, his body swinging gently. On my wall, written in dry blood were the words, "Uusi Mene on syntynyt" I blinked, and the sight was gone.

For weeks this continued.

I went back to the imageboard, I was sure I was going out of my mind. Just about ready to commint myself to a fucking asylum, I read a post in coherent language that said something like, "Uusi Mene on syntynyt, Uusi Mene on syntynyt"

The thread 404'd before I could even get to it. I went to make a new thread, and when I began typing, the words in my mind were not what appeared in the box. My fingers typed words by their own volition. I typed two things. "SPURDO SPÄRDE" and "Uusi Mene on syntynyt"

Then somehow I realized. I was passing it on. The crazy hallucinations stopped. I learned how to be safe.

I'm sorry...

Uusi Mene on syntynyt!

Uusi Mene -tunnustus

Minä uskon meneen, ylilaudan valtiaaseen, avaruuskulttuurin tuojaan,

ja uuteen tulemiseen, menen ainoaan esiintymiseen, meidän meemiimme, joka sikisi tunneista Paintissa, syntyi .png:nä, kärsi Northpole-raidin aikana, badwordattiin, poistettiin ja bannattiin, astui laudan historiaan, nousi välittömästi bumplimitistä, astui ylös etusivulle, istuu bagon Hacridin, läskin partasuun, yläpuolella ja on sieltä tuleva naurattamaan nyymejä ja hikkyjä,

ja Uuteen meneen, uuden yhteisen Kuvalaudan, uusien ystävien, bannien anteeksiantamisen, bumpin ylösnousemisen ja peruna salad Voldemortin :D

Kuvia